Vi søker jurist/saksbehandler til skadeoppgjør av boligselgerforsikring

ANSVARSOMRÅDER
 • Boligselgerforsikring
 • Ytterligere ansvarsområder fastsettes etter nærmere avtale
ARBEIDSOPPGAVER
 • Saksbehandling av reklamasjoner 
 • Forhandlinger
 • Besiktigelser og møtevirksomhet
 • Behandle saker for Finansklagenemnda og forliksråd
 • Deltakelse i prosjekter
FAGLIG OG PERSONLIG KOMPETANSE
 • Positiv, serviceinnstilt og proaktiv
 • God til å kunne arbeide selvstendig og i team
 • Gode evner til å prioritere arbeidsoppgaver
 • Være effektiv og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Erfaring innen og / eller interesse for digitale verktøy
Søknadsfrist: 

12.10.2018

VI TILBYR:

Norwegian Claims Link tilbyr spennende arbeidsoppgaver i et faglig engasjerende miljø, konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsvilkår. For den rette personen er det gode muligheter for karriereutvikling i selskapet.

Vi har et fantastisk arbeidsmiljø, der vi gir deg muligheten til å utvikle deg selv og dele kunnskap og ideer. Sammen skal vi skape fremtidens forsikringsmarked og fremtidens forsikringsfolk!

Vi holder til i flotte kontorlokaler på Lysaker rett ved togstasjonen.

Vennligst legg CV, vitnemål/karakterer og eventuelle attester ved søknaden.

KONTAKTINFORMASJON:

Nina Risvik Johannessen

Advokat/Teamleder

Mobil: 952 23 516

E-post: nina.risvik.johannessen@ncl-as.no

Fantastiske kollegaer i Norwegian Claims Link

Velkommen til oss!

Om Norwegian Claims Link

Norwegian Claims Link er et av landets største frittstående skadeoppgjørsselskap. Vi er en del av Nordens største forsikringsmeglerhus Söderberg & Partners. Norwegian Claims Link opptrer som representant og prosessfullmektig for flere utenlandske forsikringsselskaper som tilbyr ulike forsikringer i Norge. 

Den norske delen av konsernet innbefatter også selskapene Norwegian Broker, Bafo Forsikring, Bafo Forsikringsmegling, Garde AS og Quality Broker.

Norwegian Claims Link sin hovedvirksomhet er å håndtere krav som fremmes under en boligselgerforsikring tegnet av selger. Vi innehar spesialkompetanse innen rettsforhold og forsikringsrett for fast eiendom. Norwegian Claims Link er inndelt i to skadeteam og et spesialskadeteam, med til sammen ca. 40 medarbeidere hvor de fleste er jurister, advokatfullmektiger og advokater.

 

Norwegian Claims Links lokaler

Norwegian Claims Links lokaler