DETTE ER FORDELENE

En upartisk vurdering av skadekravet

Som uavhengig skade- oppgjørsselskap er vi en upartisk mellommann
mellom forsikringsgiver og forsikringstager.  
Dette sikrer forsikringstager en uavhengig og upartisk vurdering av skadekravet.

Vi har lang erfaring og solid kompetanse på skadeoppgjør

Skadebehandling og skadeoppgjør på flere områder:
Vi er det selskapet i Norge som har lengst erfaring med behandling av mangelsaker knyttet til boligselger- forsikring.
I tillegg skadebehandler vi også leiegaranti, yrkesskade og property på vegne av nasjonale og internasjonale forsikringsselskap.

Fordeler for forsikringsselskapet

Forsikringsselskapet er sikret et kontinuerlig fokus på saker under behandling hos Norwegian Claims Link. 
Vi har strenge krav til svartid, servicestandard, tilgjengelighet med mer.

 

.

Raskt,
effektivt og riktig
skadeoppgjør


Hvordan:
  • Vi har lang erfaring og spesialkompetanse. Vi er bl.a. det selskapet i Norge som har lengst erfaring med vurdering av mangelsaker i henhold til Avhendingsloven.

  • Vi har et moderne og effektivt skadesystem som sikrer fullelektronisk skadebehandling.

  • Tilbakemeldinger fra våre kunder gjennom løpende undersøkelser, slik at vi til enhver tid kan justere vår saksbehandling  til det beste for våre kunder.

  • Vi måler interne svartider og rapporterer disse til våre oppdragsgivere. Det er viktig for oss å være faktaorienterte i vår kommunikasjon med våre kunder.Norwegian Claims Link er et selvstendig skadeoppgjørs
selskap som, uavhengig av oppdragsgiver, leverer raskt og effektivt skadeoppgjør.

Vi er nøyaktig og grundige i alt vi foretar oss

Våre kvalitetskrav   
Som skadebehandlere er en viktig og stor del av vår jobb å avdekke faktum i saken og fremskaffe riktig dokumentasjon.  Et ledd i dette er å ha en mest mulig direkte og muntlig dialog med våre kunder.

Bedre og raskere løsninger - En part, to kunder...
Selv om vi representerer en part i et forsikringsoppgjør, definerer vi begge parter som våre kunder. For å få til gode løsninger vil vi ha en god dialog med alle involverte i saken.
Vår erfaring er at dette gir bedre og raskere løsninger.

Vi er oppdatert og fremtidsrettet
Våre IT-systemer er basert på en moderne Microsoft plattform. Dette sikrer en kontinuerlig videreutvikling og modernisering av våre skadeprosesser.

KONTAKT OSS
Mille Haslund Mellbye
E-mail: mille.haslund.mellbye@ncl-as.no