Objektivt og sikkert

Skadeoppgjør leiegaranti

Hvis utleier retter et krav mot leietager etter garantien

Forvalter av leiegarantien vil på vegne av utleier fremme kravet og oversende nødvendig dokumentasjon til skadeoppgjørsselskapet.

Rett prosess
Rett prosess
Rettferdig oppgjør
Rettferdig oppgjør
Effektivt og objektivt
Effektivt og objektivt

Dersom all nødvendig dokumentasjon er oversendt, vil behandlingen av kravet skje i løpet av en uke.
Ved spørsmål, ta kontakt med Norwegian Claims Link på 67 83 51 30. Les mer om Norwegian Claims Link her.