Ikke vent for lenge!

Det løper en reklamasjonsfrist fra du oppdager forholdet til reklamasjonen er sendt til forsikringsselskapet. Reklameres det for sent, mister du dine rettigheter.

Veiledning på telefon

Ring Norwegian Claims Link på 67 83 51 30 , så vil de gi råd og veiledning om hvordan du bør dokumentere ditt krav. 

Dokumentasjon

For raskest mulig behandling, send inn følgende:

  • bilder og uttalelse fra fagmann/ takstmann 
  • pristilbud
  • takstrapport knytte til det/de påberopte forhold
  • salgsoppgaven
  • egenerklæringen
  • takst/boligsalgsrapporten
  • kjøpekontrakten og overtakelseserklæringen

Vennligst ha salgsdokumentasjonen tilgjengelig når du kontakter oss for å melde en reklamasjon.

Norwegian Claims Link (NCL) behandler sakene på vegne av forsikringsselskapet. Ta derfor kontakt med NCL snarest dersom du oppdager eller mistenker at det foreligger en skade. Husk at du som kjøper har bevisbyrden. Det betyr at det er du som må dokumentere ditt krav.

Les mer om saksgangen til NCL her.