Fokus på kompetanse, profesjonell skadebehandling og skadeoppgjør

Hvem er vi , hva er  vår fokus og våre "ekspert" områder :

 • Norwegian Claims Link AS er et uavhengig skadeoppgjørsselskap og en kunnskapsbedrift.
 • Selskapet sin viktigste oppgave er å behandle skader på vegne av sine oppdragsgivere, som i all hovedsak er internasjonale forsikringsselskaper.
 • Vi er det selskapet i Norge som har lengst erfaring og kunnskap når det gjelder vurdering av mangelssaker i henhold til Avhendingsloven (relatert til boligselgerforsikring). Vi utfører skadeoppgjør for ulike boligselgerforsikringsselskap.
 • Vi har tilegnet oss høy kunnskap på profesjonell og riktig utført skadebehandling og skadeoppgjør,- vi behandler årlig ca 5 000 krav og 300 stevninger fra boligkjøper
 • I tillegg skadebehandler vi også bl.a leiegaranti, yrkesskade og property på vegne av nasjonale og internasjonale forsikringsselskaper.

Arbeidet skal utføres slik at alle som er involvert i prosessene har en optimal forståelse og aksept for de beslutninger som blir meddelt.
Vi behandler mer enn 6.000 skader hvert år, og har mer enn 50 meget kompetente medarbeidere som gjør dette på en seriøs og god måte:

 • Vi ivaretar forsikringstakernes interesser, men viser samtidig respekt overfor deres motparter
 • For å sikre både kortsiktige og langsiktige resultater sørger vi for at alle parter i verdikjeden håndteres på beste måte (balansert virksomhetsstyring)
 • Beslutninger skal være forankret i selskapets visjon og grunnverdier
 • En høy etisk standard ligger til grunn for alle beslutninger og valg som selskapene foretar
 • Beslutninger baseres på fakta, og dette har vi gode måleverktøy for
 • Vi bestreber alltid en høy kvalitet i alle leveranser, og er ydmyke nok til å lære av de aller beste
 • Internkontrollsystem  benyttes aktivt og oppdateres løpende. Alle viktige arbeidsprosesser og rutiner samt risikostyring finnes i IKT-systemene
  • Avviksrapportering og håndtering følges opp løpende og benyttes som et aktivt styringsverktøy for avdelingsledere

Vil du vite mer? Kontakt oss på 67 83 51 30 eller per e-mail post@ncl-as.no  eller les mer om utviklingsmuligheter her .