Kvalitet og kontroll i alle ledd

Norwegian Claims Link bruker betydelige ressurser på kvalitetssikring og intern kontroll. Dette er våre oppdragsgiveres garanti for at:

  • Vi jobber på så korrekt, riktig og hensiktsmessig måte som mulig
  • Vi foretar gode og juridisk korrekte vurderinger i hver enkelt sak
  • Vi gjør alt vi kan for å opprettholde høy faglig kvalitet og kompetanse

Gjennom kvalitetssikring og kontroll trygger vi vår eget selskaps fremtid, og sikrer samtidig arbeidsplasser og aksjonærverdier.
NCL har ca 50 hyggelige, kompetente medarbeidere som «står på hodet» for å hjelpe kundene våre.

Norwegian Claims Link er svært opptatt av kontinuerlig forbedring. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra alle våre kunder hvis det er ting vi kan gjøre annerledes. Ta kontakt med oss her.

Les mer om frittstående skadeoppgjør eller om oss her.