Kunnskapsbedrift

I NCL legger vi stor vekt på kunnskap og kompetanse. Vi ønsker å være ledende innenfor de områdene vi arbeider.
Vi jobber målbevisst mot å skaffe oss mer kunnskap og å dele kunnskapen internt hos oss. Målet er at vår samlede kunnskap og erfaring skal være tilgjengelig for alle som arbeider i NCL og for de vi samarbeider med.

  • Vi holder oss oppdatert på faget vårt og på rettspraksis
  • Vi etterutdanner og utvikler oss
  • Vi deltar på kurs, og vi er med å arrangere kurs selv, både for advokater og for eiendomsmeglere.

Les mer om oss her.