Gode utviklingsmuligheter og bratt læringskurve

Ønsker du progresjon og høyt faglig innhold? Da er Norwegian Claims Link stedet for deg!

Som ansatt i NCL får du raskt ansvaret for din egen saksportefølje. Du vil få tett oppfølgning av et solid fagmiljø og det vil tidlig bli muligheter for praktisk erfaring.

Omfanget og kompleksiteten i sakene man behandler vil øke etter hvert som man blir mer erfaren. NCL har egne team for storskader, for regress og for prosedyre, hvor man kan få nye og spennende utfordringer.

Der man andre steder kanskje må vente lenge før man får gå i retten, får advokatfullmektigene i NCL raskt sine saker. Dette er unikt, og gjør NCL til en attraktiv arbeidsplass for jurister som ønsker progresjon og et høyt faglig nivå.

Les mer om oss her eller se våre ledige stillinger.